JR East

Main Lines

LineLast RevisedVersion
Yamanote Line2019/01/132.1
Joban Line (Nippori - Iwaki)2019/11/093.0
Tohoku Line (Tokyo - Kuroiso)2019/01/055.0
Chuo Line (Tokyo - Shiojiri)2019/08/213.2
Tokaido Line (Tokyo - Atami)2019/11/305.2

Kanto Region

Listed clockwise around Yamanote Line.

LineLast RevisedVersion
Uchibo Line2017/09/172.1
Sotobo Line2017/09/171.2
Kururi Line2017/09/172.0
Togane Line2013/11/171.0
Sobu Line2015/07/061.2
Narita Line2013/10/191.0
Kashima Line2013/10/191.0
Keiyo Line2016/02/281.2
Musashino Line2015/03/272.0
Akabane Line2019/04/062.0
Mito Line2019/02/232.0
Suigun Line2019/04/271.0
Nikko Line2013/12/071.0
Karasuyama Line2019/02/162.0
Takasaki Line2016/09/182.0
Ryomo Line2014/09/141.0
Agatsuma Line2014/06/281.0
Hachiko Line2015/05/062.0
Kawagoe Line2015/08/112.0
Ome Line2016/05/073.0
Itsukaichi Line2019/02/192.0
Nambu Line2016/09/102.1
Tsurumi Line2017/03/012.0
Yokohama Line2015/04/122.0
Negishi Line2014/08/171.0
Yokosuka Line2014/09/281.0
Sagami Line2015/06/271.0

Koshinetsu Region

LineLast RevisedVersion
Shin-etsu Line (Takasaki - Yokokawa, Shinonoi - Nagano)2017/08/302.0
Shinonoi Line2019/08/231.1
Joetsu Line2015/08/212.0
Shin-etsu Line (Naoetsu - Niigata)2019/12/211.0

Tohoku Region

LineLast RevisedVersion
Tohoku Line (Kuroiso - Sendai)2016/01/032.0
Tohoku Line (Sendai - Morioka)2016/01/021.0
Joban Line (Iwaki - Hisanohama)2019/12/071.0
Ban-etsu East Line2016/05/281.0
Ban-etsu West Line2016/04/231.0
Senzan Line2017/10/211.0
Ou Line (Fukushima - Akita)2017/08/302.0
Uetsu Line (Nitsu - Akita)2017/08/301.1
Yonesaka Line2017/08/302.0
Aterazawa Line2017/10/291.0
Rikuu West Line2016/02/141.0

Popular Pages [Dec. 2019]

Related pages

HaisenNet Official Books

日本語のページを表示
Close
Click to show English version
Close